ค่าใช้จ่ายของระบบ ZYCOO IPPBX

ค่าใช้จ่ายของระบบ ZYCOO IPPBX

 • ตัวอย่างสำหรับ  SME ที่มี 2 สายนอก 8 สายในครับ
 • ในกรณีใช้ IPPhone ทั้งหมด
 1. ZYCOO IPPBX  ZX20   6,300 บาท
 2. Grandstream IPPhone GXP-1400  2,150 x8 = 17,200 บาท
 3. D-Link 16 Port 10/100 Switch 1,900 บาท
 • ราคารวม 25,400 บาท
 • ในกรณีใช้ Softphone ทั้งหมด
 1. ZYCOO IPPBX  ZX20   6,300 บาท
 2. ติดตั้ง Software Software บนเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ Smarterphone ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • ราคารวม 6,300
 • ในกรณีใช้ โทรศัพท์ธรรมดา (Analog Phone)
 1. ZYCOO IPPBX  ZX20   6,300 บาท
 2. Grandstream GXW-4008 8 FXS Ports 9,900
 3. Panasonic Analog Phone X-TS500MX  625×8 = 5,000
 • ราคารวม 21,200 บาท

จากตัวอย่างข้างบนจะเห็นว่า ถ้าจะประหยัดที่สุดในการติดตั้ง Voip ก็คือใช้ PC ลง Softphone  แต่ถ้าต้องการใช้ โทรศัพท์แบบเก่าก็ต้องดูรุ่นที่มี FXS port หรือซื้อ FXS Gateway เพิ่มตามจำนวนเครื่องครับ สุดท้ายก็เป็นระบบ Ipphone เลยซึ่งจะมี Cost ค่า Ipphone ตามจำนวนที่ใช้งานและรุ่นที่ต้องการ ยิ่งเป็น IPPhone ที่รองรับ Video Call หรือ POE ก็จะมีราคาสูงขึ้นไปอีกครับ