รู้จักกับระบบ VoIP

วีโอไอพี (VoIP) ย่อมาจาก วอยซ์โอเวอร์ไอพี (Voice over Internet Protocol) (หรือชื่ออื่น IP Telephony, Internet telephony, หรือ Digital Phone) เป็นการสื่อสารทางเสียงผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต หรือโครงข่ายอื่นๆ ที่ใช้อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล สัญญาณเสียงจะถูกตัดแบ่งเป็นแพ็คเก็ตวิ่งผ่านไปบนโครงข่ายที่ใช้สำหรับการ สื่อสารข้อมูลทั่วไป แทนการใช้วงจรเฉพาะตามวิธีการสื่อสารในระบบโทรศัพท์แบบดั้งเดิม เปรียบได้กับการให้รถยนต์วิ่งแทรกกันได้ตามช่องว่างที่มีอยู่ของถนน แทนการให้รถยนต์คันเดียวจองถนนวิ่งแบบผูกขาด ข้อดีของวีโอไอพีก็คือการสามารถใช้โครงข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถให้บริการได้ในอัตราค่าบริการที่ถูกลงมาก

เนื่องจากระบบ VoIP ใช้การส่งสัญญาณเสียงผ่าน Internet หรือ Lan (Eternet), Wifi (เครือข่ายไร้สาย) 3G  ทำให้เรานำอุปกรณ์ที่่ใช้งานในเครือข่ายเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็น Computer , Notebook, Smartphone มาใช้ในการสื่อสารผ่าน VoIP ได้ทันที ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการโทรติดต่อและลดค่าเดินสายโทรศัพท์ได้อย่างมาก