Author Archives: sathon

การ Update Firmware Zycoo U Series

การ Upgrade Firmware ของ Zycoo CooVox U Series ต้อง upgrade ไล่ตามแต่ละ Version เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาครับ

สามารถ Download Firmware ได้ที่ http://www.zycoo.com/html/Download.html

CooVox-U20 V1.0 -> V1.0.5 -> V1.1.0 -> V1.1.1

CooVox-U50 V1.0 -> V1.0.5 -> V1.1.0 -> V1.1.1

CooVox-U60 V1.0 -> V1.0.5 -> V1.1.0 -> V1.1.1

CooVox-U100 V1.0 -> V1.0.5 -> V1.1.0 -> V1.1.1

Zycoo CooVox Series IP PBX

Q. Which Asterisk version are CooVox series based on?
A. CooVox series are based on Asterisk 1.8.

Q. What’s new on CooVox series compared to ZX series?
A. See below:
1. Enhanced hardware
2. Newly designed dismountable modules (except U20)
3. More PBX features, such as FOP (Flash Operator Panel), Smart DID, Call Back, Virtual Fax and so on
4. More security features, UDP/TCP/TLS SIP, SRTP, firewall, Web Manager and so on
5. More network features, IPv6, VLAN, VPN Server, TR069 and so on
6. USB storage supported, Hardware Echo Cancellation module supported (U50 and U100)

Q. Which IP Phones can be used with ZYCOO® IP PBX?
A. All ZYCOO® IP Phones can work perfectly with our IP PBX, as well as other IP Phones that support standard SIP/IAX2 protocol, e.g.: CISCO, Grandstream, Yealink, Polycom, Siemens, Snom, etc.

Q. Which modules can I choose to install on U20?
A. FXO-200, FXS-200, FXOS, 1GSM/3G UMTS modules

Q. Can I install echo cancellation module on U20?
A. Echo cancellation modules can be only installed on U50 and U100.

Q. Which modules can I choose to install on U50?
A. 4FXO, 4FXS, 2FXOS, 2GSM, 4GSM, 1PRI, 4BRI, hardware echo cancellation, 3G UMTS modules

Q. Which modules can be installed on Slot1 of U50? What about Slot2?
A. Available modules on each slot:
Slot1: FXO/FXS/GSM/PRI/BRI modules
Slot2: FXO/FXS/GSM modules

Q. Which modules can be installed on U100?
A. 4FXO, 4FXS, 2FXOS, 2GSM, 4GSM, 1PRI, 4BRI, hardware echo cancellation, 3G UMTS modules

Q. Can I load my customized firmware on U20/U50?
A. All applications and drivers need to be compiled under our developing environment so you cannot load your own firmware to U20/U50.

Q. What system can be installed on U100/Asterisk Appliance P2 platform?
A. You can choose to install ZYCOO® system, Elastix and also other Linux distribution with Asterisk installed.

Q. How do I register IAX2 extensions?
A. We do not enable IAX2 protocol for the extensions by default, if you want to register IAX2 extensions you need to create new extension numbers with IAX2 protocol enabled, then you can register.

ZYCOO CooVox V1.1.0 Firmware Release

Firmware ตัวล่าสุดสำหรับ ZYCOO CooVox  U60/U100 ครับ ปรับปรุงประสิทธิภาพ และแก้ Bug ต่างๆ

Background Fixed:
1. Adjusted the time error of Asia/Jerusalem and Asia/Tel_Aviv in NTP.
2. Fixed the configuration problem of audio codec in IAX2 protocol.
3. Define the Caller Name as Null when incoming call comes from analog port.
4. Modify the Auto Provision function: Renewal the config content of Yealink. Continue reading

VoIP – Voice Over IP หรือที่เรียกกันว่า “VoIP Gateway” หมายถึง

VoIP – Voice Over IP หรือที่เรียกกันว่า “VoIP Gateway” หมายถึง

การส่งเสียงบนเครือข่ายไอพี IP เป็นระบบที่แปลงสัญญาณเสียงในรูปของสัญญาณ ไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นสัญญาณดิจิตอล คือ นำข้อมูลเสียงมาบีบอัดและบรรจุลงเป็นแพ็กเก็ต ไอพี(IP) แล้วส่งไปโดยมีเราเตอร์ (Router) ที่เป็นตัวรับสัญญาณ แพ็กเก็ต และแก้ปัญหาบางอย่างให้ เช่น การบีบอัดสัญญาณเสียง ให้มีขนาดเล็กลง การแก้ปัญหาเมื่อมีบางแพ็กเก็ตสูญหาย หรือได้มาล่าช้า (delay) Continue reading

รู้จักกับระบบ VoIP

วีโอไอพี (VoIP) ย่อมาจาก วอยซ์โอเวอร์ไอพี (Voice over Internet Protocol) (หรือชื่ออื่น IP Telephony, Internet telephony, หรือ Digital Phone) เป็นการสื่อสารทางเสียงผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต หรือโครงข่ายอื่นๆ ที่ใช้อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล สัญญาณเสียงจะถูกตัดแบ่งเป็นแพ็คเก็ตวิ่งผ่านไปบนโครงข่ายที่ใช้สำหรับการ สื่อสารข้อมูลทั่วไป แทนการใช้วงจรเฉพาะตามวิธีการสื่อสารในระบบโทรศัพท์แบบดั้งเดิม เปรียบได้กับการให้รถยนต์วิ่งแทรกกันได้ตามช่องว่างที่มีอยู่ของถนน แทนการให้รถยนต์คันเดียวจองถนนวิ่งแบบผูกขาด ข้อดีของวีโอไอพีก็คือการสามารถใช้โครงข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถให้บริการได้ในอัตราค่าบริการที่ถูกลงมาก

เนื่องจากระบบ VoIP ใช้การส่งสัญญาณเสียงผ่าน Internet หรือ Lan (Eternet), Wifi (เครือข่ายไร้สาย) 3G  ทำให้เรานำอุปกรณ์ที่่ใช้งานในเครือข่ายเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็น Computer , Notebook, Smartphone มาใช้ในการสื่อสารผ่าน VoIP ได้ทันที ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการโทรติดต่อและลดค่าเดินสายโทรศัพท์ได้อย่างมาก