CooPanel

CooPanel

CooPanel

CooPanel เป็นระบบบริหารจัดการสำหรับ Operator เพื่อจัดการระบบโทรศัพท์ภายในองค์กร ซึ่งทำงานร่วมกับ Zycoo CooVox IP phone systems ทำให้สามารถมองเห็นภาพรวมของการการใช้งาน ระบบโทรศัพท์ทั้งหมด และสามารถสั่งโทร โอนสาย คนหารายชื่อจากสมุดรายชื่อได้ เหมาะกับระบบ Call Center ใช้ใน SMB

For Receptionist

 • See extensions’ status (Log off/ Idle/ Ringing/ In call/ On hold)
 • See current call
 • Check call logs
 • Transfer directly to destination extension, voicemail or external numbers
 • Pick up the ringing call

For Call Center

 • See agent’s extension status(Log off/Idle/ Ringing/ In call/ On hold)
 • Spy the specified agent
 • Private chatting with one agent
 • Click to call from the phonebook

For Dispatch

 • See all extensions’ status in real time(Log off/Idle/ Ringing/ In call/ On hold)
 • Call directly extensions or external numbers
 • Forced to hang up the extension in the call
 • Intrude into a session to be a three-way conferencing
 • Intercom directly with one extension
 • Spy the specified extension’s calls
 • Private chat with a specified extension who is in the call

Download คู่มือการใช้งาน CooPanel Usermanual_V1.0.0