ZYCOO ร่วมงานแสดงสินค้า CommunicAsia 2015

ZYCOO ได้ไปออกบูธร่วมงาน CommunicAsia 2015 ที่ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 2-6 มิถุนายน 2558 งานนี้มีผู้สนใจร่วมชมบูธของ ZYCOO จำนวนมาก

zycoo-communicasia